Rok 1865

Na fotografi z 1865 roku widzimy zachodnią części ulicy szerokiej.W tle widoczna jest Wielka Zbrojownia (Das Große Zeughaus), zwana także Arsenałem. Od wschodniej strony fasady tworzy zamknięcie widokowe obecnej ul. Piwnej. Fasada zachodnia zwrócona jest na Targ Węglowy. Posadowiona została na miejscu średniowiecznego muru miejskiego, baszty Łaziennej oraz 3 domów, wykupionych przez Radę Miejską. Wzorowana jest architektonicznie na Halach Mięsnych w Haarlemie. Pomysłodawcami i protektorami budowy byli rajcy: Johann Speimann, Bartel Schachmann, Andreas Brockmann, Johan Proite. Zbrojownia została wzniesiona w latach 1600–1605. Uważana za najwspanialsze w Gdańsku dzieło architektury niderlandzkiego manieryzm. W 1945 roku Wielka Zbrojownia została poważnie uszkodzona. Zburzeniu i wypaleniu uległo wnętrze, zniszczone zostały hełmy wież oraz częściowo szczyty. W 1947–1951 odbudowano wnętrza i dachy (według projektu Józefa Chrzanowicza). Po odbudowie, od maja 1954 jest w posiadaniu obecnej ASP. Uczelnia zajęła górne kondygnacje, przyziemie zaś, początkowo wykorzystywane do celów wystawienniczych, przeznaczono na cele handlowe (od 22 VII 1961 do 2007 funkcjonował tu pasaż handlowy). W okresie 1957–1966 (według projektów Kazimierza Macura) odtworzono kamieniarkę szczytów fasady zachodniej i przeprowadzono konserwację studzienki (1957–1958), dokonano rekonstrukcji szczytów, kamieniarki fasady wschodniej i osadzenia zrekonstruowanych hełmów z autentycznymi chorągiewkami (1964–1965), odbudowano klatki schodowe w wieżach (1965–1966), dokonano renowacji elewacji i nowej aranżacji wnętrz (1997–1998); 2003–2005 Barbara i Ludwik Brzuskiewiczowie dokonali konserwacji i renowacji elewacji z odtworzeniem attyki.
Znajdź drogę