2 stycznia 1743 r. Daniel Gralath starszy (ur. 30.06.1708 r., zm. 23.07.1767 r.), prawnik i przyrodnik gdański zainicjował i doprowadził do powstania w Gdańsku Towarzystwa Przyrodniczego (Societas Physicae Experimentalis, przemianowanego w 1753 r. na Naturforschende Gesellschaft zu Danzig), drugiego w Rzeczypospolitej towarzystwa naukowego i drugiego na świecie towarzystwa fizycznego. W jego ramach prowadził badania z zakresu fizyki eksperymentalnej, w tym hydrauliki, zachowania się gazów, a zwłaszcza elektrostatyki, a także zoologii i astronomii.
Jego działalność naukowa nie przeszkodziła mu w karierze politycznej. W 1754 r. powołany został do Ławy Głównego Miasta, 1758 r. zasiadł w Radzie, a od 1763 r. piastował funkcję burmistrza. Cieszył się uznaniem i autorytetem w dziedzinie nauki i polityki nie tylko w rodzimym Gdańsku.
Jeszcze za swojego życia Daniel Gralath zainicjował budowę wysadzanej lipami alei między Gdańskiem a Wrzeszczem, zapisując w testamencie środki na ten cel. Po przygotowaniu terenu zasadzono w czterech rzędach wzdłuż alei 1416 drzewek lipowych sprowadzonych z Holandii. Budowę ukończono w trzy lata po śmierci fundatora, w 1770 r.
W roku 1900, w 150- tą rocznicę założenia Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku, ustawiono u zbiegu obecnej ulicy Smoluchowskiego i Alei Zwycięstwa głaz z umocowaną tablicą upamiętniającą postać Daniela Gralatha. Po II wojnie światowej na jej miejscu umieszczono tablicę poświęconą pomordowanym i poległym w czasie II wojny przywódcom harcerzy gdańskich.


 Zgliszcza Domu Towarzystwa Przyrodniczego, 1945