Tuż obok katedry wznosi się czworokątna dzwonnica z połowy XVII wieku, której część ośmioboczną nadbudowano w roku 1727. Pierwotnie w XVI w. była to dzwonnica drewniana. Wewnątrz zawieszono trzy dzwony, z których najstarszy pochodzi z 1527 roku. Biskup Konstanty Felicjan Szaniawski czteroboczną dzwonnicę nadbudował, nadając w górnej części kształt ośmioboku i całość wieńcząc hełmem. Nową dzwonnicę przyozdobił w 1727 roku zegar z kurantem wybijający godziny i kwadranse. Obok ustawiono figurę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny (1760).
W pobliżu dzwonnicy znajduje się kaplica pogrzebowa (Ogrójec) z roku 1760, pełniąca tę funkcję do dzisiaj. Wnętrza zdobią malowidła czterech ewangelistów, dach pokryty jest blachą miedzianą. Kaplicę wybudował Józef Rogalla. Obok na kolumnie stoi figura św. Jana Nepomucena.
Naprzeciw dzwonnicy, na północnej ścianie, w zamurowanym portalu kościoła znajduje się marmurowa tablica – unikalny zabytek z okresu Oświecenia. Ufundował ją w 1782 r. przewodniczący, powołanej w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej, ks. prymas Michał Poniatowski. Tablica pełniła rolę elementarza i wzorca miar długości, podaje m.in. polskie jednostki długości, ciężaru i powierzchni przedstawiając zarazem podstawowy wzorzec miary długości – Łokieć Koronny. Wyryto także wzorzec stopy paryskiej i angielskiej, oraz litery alfabetu.
Do 1870 roku teren przykościelny wykorzystywany był jako cmentarz. W średniowieczu cmentarz nie był ogrodzony, dopiero w 1598 roku zamknięto go ogrodzeniem i czterema bramkami. Obok bazyliki, w płd.-zach. narożniku cmentarza katedralnego znajduje się symboliczna mogiła Wojciecha Bartosza Głowackiego, bohatera spod Racławic. Zmarł w Kielcach w 1794 r. na skutek odniesionych ran. W maju 1998 roku odsłonięto na zachodniej ścianie tablicę poświęconą Wincentemu z Kielc, Twórcy m.in. „Gaude Mater Polonia”. Pierwotnie wisiała tam tablica z jednostkami miar. Odsłonięcie obecnej tablicy nastąpiło podczas uroczystości w święto Matki Boskiej Łaskawej Kieleckiej.
W 1917 r. na północnej fasadzie umieszczono płaskorzeźbę upamiętniającą naczelnika Insurekcji. Aktualnie tablica stoi nieopodal katedry w pobliskim parku

Znajdź drogę
Opis zaczerpnięty z książki: „Świętokrzyskie kartki z podróży”