Na wprost Wieży Więziennej wznosi się wspaniała renesansowa Złota Brama. Zbudowano ją na miejscu średniowiecznej Bramy Długoulicznej w latach 1612-1614 według projektu Abrahama van den Blocke’a. Nad głównym przejściem po obu stronach bramy wita barwny herb Gdańska. Na attyce od strony Przedbramia wyrastają kamienne rzeźby dłuta Piotra Ringeringa, symbolizujące Pokój, Wolność, Bogactwo i Sławę. Od ul. Długiej nad bramą królują: Zgoda, Sprawiedliwość, Pobożność i Roztropność. Łacińska maksyma głosi: „Zgodą małe państwa rosną, przez niezgodę wielkie upadają”.
W okresie 1803-1872 Złota Brama służyła za siedzibą Szkole Sztuk Pięknych, kierowanej m. in. przez Johana Schultza – słynnego rytownika gdańskiego. Ten cenny zabytek uległ poważnym uszkodzeniom podczas ostatniej wojny. Odbudowany został w latach pięćdziesiątych i wraz z przyległym Dworem św. Jerzego przekazany na potrzeby Stowarzyszenia Architektów Polskich.

Znajdź drogę