Ulica Bogusławskiego dawniej Reitbahn widziana od strony Prezydium Policji w Wolnym Mieście. W głębi widzimy Wieżę Więzienną a za nią Teatr, po lewej stronie natomiast znajdują się nieistniejące współcześnie kamienice. Na ulicy Bogusławskiego znajdywała się mała pętla tramwajowa. To tutaj swój początek miała linia nr. 6 na Orunię.

Znajdź drogę
Archiwalna fotografia pochodzi portalu fotopolska.eu