Zdjęcie Długiego Targu w Gdańsku wykonane w 1865 roku.
Na Długim Targu, który od początku był reprezentacyjnym placem miasta, w XIV i XV wieku w każdą sobotę odbywał się handel mięsem. Natomiast pomiędzy Fontanną Neptuna a ratuszem handlowano żywymi prosiętami. W wyniku tych praktyk pojawiła się nowa nazwa dla tej części Królewskiego Traktu – Targ Prosiąt.Długi Targ stanowił jednocześnie miejsce straceń dla heretyków, czarownic czy złoczyńców. Jednakże tylko w przypadku gdy byli oni prawowitymi obywatelami bądź pochodzili z rodu szlacheckiego. Pozostałe osoby tracone były na Górze Szubienicznej lub w Katowni. Do roku 1945 Długi Targ nazywany był mianem Langer Markt.

Na przestrzeni wieków wygląd ulicy ulegał zmianom. Do roku 1872 usunięto z niej wszystkie przedproża. Kostkę brukową ułożono na ulicy Długiej oraz Długim Targu w 1882 roku. Surowiec został importowany ze Skandynawii. We wcześniejszym okresie droga na ulicy wyłożona była kamieniami polnymi. W późniejszym czasie przez ulicę przebiegała linia tramwajowa. Do roku 1945 ulica nazywana była Langgasse.

W trakcie II wojny światowej ulica Długa została niemal całkowicie zniszczona. Obecnie po przeprowadzeniu odbudowy stanowi wizytówkę miasta i wielką atrakcję turystyczną, obrazującą historię miasta. Ważniejsze kamieniczki przy ulicy długiej: Dom Uphagena, Dom Ferberów, Dom Schumannów, Lwi Zamek, Kamienica Czirenbergów.

Układ przestrzenny Długiego Targu jest bardzo charakterystyczny i znacząco różni się od stosowanych w średniowieczu wzorców rozplanowania przestrzeni na głównych miejskich placach.

Fotografia pochodzi ze strony:

http://humus.livejournal.com/