Krowia Brama jest najstarszą ze wschodnich bram wodnych w Gdańsku postawionych nad Motławą na przełomie XIV i XV wieku. Wybudowano ją w 1378 roku, a zaraz potem, biegnący nad kanałem, niegdyś zwodzony most, który od niej przyjął nazwę. Most wraz z bramą stanowił podstawowe połączenie Głównego Miasta z Wyspą Spichrzów. Nazwa Krowia Brama pochodzi od traktu przez nią biegnącego, którym to niegdyś pędzono bydło z okolic Gdańska do rzeźni znajdującej się na Wyspie Spichrzów i na targ bydlęcy na Długich Ogrodach. Wraz z rozbudową fortyfikacji i przesuwaniem się ich linii na przedpola Gdańska, oraz wzrostem znaczenia broni artyleryjskiej, brama całkowicie straciła swe znaczenie militarne i została przebudowana na budynek mieszkalny.
W 1905 roku brama została z polecenia władz miejskich całkowicie przebudowana. Nadano jej eklektyczny wygląd. Również w celu usprawnienia komunikacji powiększono przejazd pod nią umożliwiając ruch pojazdów, oraz po bokach dodano przejścia dla pieszych. Zmieniono również jej nazwę na Neues Kuhtor. Dodatkowo od strony rzeki budynek uzyskał wysoką nadbudowę.
Drugowojenna zawierucha oszczędziła mury bramy. Całkowitemu zniszczeniu uległ dach oraz elementy stolarki drewnianej. Mimo pierwotnej koncepcji odbudowy jej do stanu przedwojennego, postanowiono ją rozebrać i przywrócić wcześniejszą gotycką formę.  Brama Krowia zamyka ciąg ulicy Ogarnej, wychodząc na rzekę Motławę, względem której jej ceglany budynek położony jest równolegle. Skromna konstrukcja z niewielką ilością zdobień przykryta jest dwu spadowym dachem. W przyziemiu znajduje się otwór bramny, przy którym z obu stron niegdyś znajdowały się pomieszczenia celne i straży miejskiej. Na wyższych kondygnacjach prawdopodobnie mieściły się magazyny. Wraz ze zmianą charakteru budowli z obronnego na mieszkalny w elewacji wschodniej i zachodniej przebito otwory okienne umieszczone w ostrołukowych blendach.
Obecnie budynek użytkowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze.

Uwaga: Pojawiła się nowa funkcja do wyświetlania kompozycji afterbefore. Żeby nie ładować na stronie kilku „slajderów” jednocześnie, od teraz wszystko wyświetlać się będzie w jednym „slajderze”. Do przełączania się pomiędzy kompozycjami (przed/po) służą przyciski w prawym dolnym rogu 😉

Poniżej kilka fotografii przedstawiających bramę w różnych latach XIX i XX wieku:

Kilka innych ujęć Bramy Krowiej: