Na fotografii z roku 1915 po lewej stronie widzimy cztery budynki pochodzące z XIX wieku(trzeci od lewej Reduta Wyskok 2, datowany jest na rok 1800). Za nimi znajduję się dawny szpital sióstr Boromeuszek z kolei z prawej strony widoczna jest kostnica i kaplica. Oba te budynki zostały wyburzone po wojnie i do dziś pozostał tylko wysoki budynek który stał za nimi (dawny sierociniec).
Warte zauważenia są też tory kolejowe. Wiodły one poprzez bramę kolejową, pomiędzy Bastionem Żubr a Bramą Nizinną a następnie wzdłuż Opływu Motławy do elektrowni na Ołowiance, po drodze mijając fabrykę karabinów na ulicy Łąkowej,rzeźnię na Angielskiej Grobli oraz kilka innych zakładów.
Nadana po wojnie ulicy nazwa Reduta Wyskok, podobnie jak pozostałe nazwy ulic zawierające słowo „Reduta”, są przykładem bezmyślnej ignorancji autorów spolszczenia nazw ulic w zajętym po wojnie Gdańsku.  Autorzy tych spolszczeń najwyraźniej czerpali swoją wiedzę na temat historii miejskich umocnień z Mickiewicza i uznali widać, że słowo bastion jest niemieckie, a jego polski odpowiednik to reduta 😉 Trzeba jednak przyznać że druga część nazwy została przetłumaczona wyjątkowo dokładnie, przynajmniej na polski, bowiem w materiałach angielskich wyprodukowanych swego czasu przez odpowiednie gremia miejskie, ten sam bastion został określony jako „Freak”.