Kamienice przy ulicy Długie Ogrody w Gdańsku. W głębi widoczny kościół Św. Barbary z nieistniejącą od zakończenia wojny, południową nawą.