Dolne Miasto w Gdańsku widziane z ulicy Szopy. W tle widoczne budynki dawnych koszar wojskowych przy ulicy Łąkowej.