Niewiele osób o tym wie ale na ulicy Szopy znajdywała się Synagoga. Świątynia ta została wybudowana w roku 1838, rok później spłonęła by zostać ponownie zbudowana w 1844 roku. Była to bożnica ortodoksyjna, nazywana „polską”, zbudowana w stylu neogotyckim. Mogła pomieścić tysiąc osób.W czerwcu 1938 r. w czasie zakrojonych na szeroką skalę wystąpień antyżydowskich młodzież hitlerowska wybiła 120 szyb w synagodze na Szopach. Następnie w dniach 12–15 listopada 1938 roku podczas tzw. Nocy Kryształowej, ponownie zdewastowano bożnicę oraz próbowano ją spalić. Ostatecznie, hitlerowcy rozebrali budynek w kwietniu 1939 roku.

Zdjęcie lotnicze:

Inny kadr: