Pierwszy szpital wraz z kaplicą pod tym wezwaniem powstał w Gdańsku w połowie XIV wieku w rejonie obecnej ul. św. Ducha. Jeszcze w tym samym stuleciu przeniesiony zosta w rejon IV. Damm (ul. Grobla IV). Początkowo bya to niewielka kaplica po południowo-wschodniej stronie Szpitala św. Ducha. Od północy miała wewnętrzny balkon-emporę, być może połączoną ze szpitalem, łączącą się dwoma arkadami z wnętrzem. Podczas rozbudowy szpitala w 1. ćwierci XV wieku wzniesiono nową kaplicę na zachód od istniejącej i po południowej stronie nowych zabudowań szpitala. Budynek szpitalny, niższy i krótszy, połączony był z nawą kaplicy pięcioma arkadami, umożliwiającymi chorym bezpośrednie uczestnictwo w nabożeństwach. Pośrodku dwuspadowego dachu nawy istniała późnogotycka sygnatura, ośmiokątna o spiczastym hełmie. Od 1557 roku w rękach protestantów. Po wybudowaniu w 1647 nowego budynku szpitala, dotychczasową kaplicę zmieniono w wolno stojący kościół. W latach 1780–1782 Rada Miejska sfinansowała przebudowę wnętrz. Założono stiukowy strop w nawie, wybudowano dwie empory (północną i zachodnią) oraz prospekt organowy. W 1807 spłonęła sygnaturka i już jej nie odtworzono, ostatnim jego luterańskim pastorem był Johann Wilhelm Linde (1760–1840), w 1840–1854 obiekt nie był użytkowany, zakupiła go gmina staroluterańska ( luteranie) z przeznaczeniem na cele sakralne. W 1945 roku poważnie zniszczony (dach, strop i całe wyposażenie, część szczytu zachodniego). Zachowały się sklepienia prezbiterium. W okresie 1957–1959 odbudowany i połączony z nowo powstałą szkołą przy ul. Grobla IV (w dawnej nawie umieszczono salę gimnastyczną). Zrezygnowano z zachowania autentyku na rzecz prostszych rozwiązań, np. zniszczono uszkodzone sklepienia i wybudowano nowe (po podwyższeniu ścian), oryginalne wsporniki zastąpiono jednakowymi nowymi, podwyższono również ściany nawy. Wewnątrz założono betonowy strop na wysokości nasad arkad, który to podział widoczny jest od zewnątrz (przedzielenie okien). Budynek szkolny dobudowano do południowej ściany kościoła, co spowodowało przecięcie historycznego przebiegu ul. Tobiasza.

Kościół św. Ducha 1687

Kościół św. Ducha 1687

Moja lokalizacja
Znajdź drogę

Opis: gedanopedia.pl