Kolejne zdjęcie przedstawiające powojenne ruiny Gdańska. Tym razem zdjęcie wykonane na ulicy piwnej z widoczną w tle Wielką Zbrojownią.

Archiwalna fotografia pochodzi z portalu fotopolska.eu