Pierwsze śluzy w Przegalinie zostały wybudowane w 1895r w ramach szerszego programu inwestycyjnego przebudowy ujścia Wisły (obejmującego m.in. wykonanie tzw. przekopu oraz odcięcie od Wisły tzw. Wisły Gdańskiej i Wisły Elbląskiej). W tym okresie została wybudowana właściwa śluza (obecnie nieczynna, zwana śluzą północną) oraz tzw. śluza dla tratw. W latach 1975 – 1981 w miejscu śluzy dla tratw została wybudowana druga śluza – tzw. śluza południowa. Wobec pogarszania się stanu technicznego śluzy północnej w 1992r została ona wyłączona z eksploatacji, zaś w latach 1995-99 w awanporcie górnym śluzy północnej wybudowano wał przeciwpowodziowy dla zabezpieczenia terenów położonych nad Martwą Wisłą oraz zabezpieczono konstrukcję śluzy na czas wieloletniego wyłączenia.
Zabytkowa Śluza Północna (na zdjęciu po lewej) jest śluzą komorową, o konstrukcji mieszanej. Płyta fundamentowa wykonana jest z betonu i posadowiona na ruszcie z pali drewnianych wbitych do rzędnej 14,80 m. Monolityczne ściany obu głów śluzy oraz komory wykonane są z cegły. Pierwsze wrota od wody górnej są wrotami przeciwpowodziowymi. Chronić mają dolne stanowisko od wielkich wód występujących na Wiśle. Wrota posiadają konstrukcję stalową ze zbiornikami wypornościowymi. Drugie wrota usytuowane są w niższej części śluzy i stanowią normalne wrota eksploatacyjne.