Większości osób odwiedzających Westerplatte wydaje się, że koszary zostały zniszczone w pierwszych dniach wojny roku 1939. Prawda jest jednak taka że największych zniszczeń dokonano w 1945 roku.
Jedne źródła mówią o tym że zniszczeń dokonali żołnierze sowieccy detonując tam niewybuchy i to przez kilka miesięcy po zakończeniu walk, według innych byli to żołnierze LWP w początkach lat 50-tych na polecenie Mieczysława Moczara. Według Wikipedii częściowo koszary rozebrano jeszcze podczas wojny, na pewno zaś z tego co jeszcze pozostało, w połowie lat 60-tych usunięto znaczną część ruin, by stworzyć widoczną na współczesnym zdjęciu drogę do odsłoniętego w 1966 r. pomnika.

Ironią Westerplatte jest to że wiosną 1945 r. blisko 6 lat po ataku pancernika Schleswig-Holstein na polską placówkę, w tym samym miejscu co wcześniej Polacy zaciekle bronić musieli się Niemcy. 28 marca 1945 roku pododdziały niemieckiej 73 dywizji piechoty naciskane przez radzieckie jednostki pancerne zostały zmuszone do wycofania się z Nowego Portu na Westerplatte. W ciągu następnych trzech dni oddziały niemieckie toczyły zacięte walki o Westerplatte, odpierając kolejne próby lądowania na półwyspie jednostek radzieckiej 76 dywizji gwardii. Ostatecznie 1 kwietnia 1945 roku resztki wojsk niemieckich opuściły Westerplatte i drogą morską zostały ewakuowane.

Archiwalna fotografia została wykonana przed uporządkowaniem terenu po zakończonej walce o Westerplatte w 1939 roku.