Archiwalna fotografia została wykonana z nieistniejącej juz dzisiaj ulicy Malarskiej(Malergasse). Ulica biegnąca w poprzek to dzisiejsza ulica Katarzynki. Kamienice widoczne na archiwalnym zdjęciu 7 lat po jej wykonaniu zostały zniszczone podczas walk o Gdańsk w 1945 roku.