Fotografia wykonana w 1895 roku przedstawia proces rozbiórki wałów obronnych Gdańska oraz zasypywania fosy. Decyzja o rozbiórce wałów została podjęta już kilkanaście lat wcześniej i wynikała ona z prostego powodu. Rozwój techniki wojskowej a w szczególności artylerii spowodował że wały obronne przestały spełniać swoją pierwotną funkcje. Już w roku 1881 rozebrano Bramę św. Jakuba a fragmenty jej wystroju umieszczono w gdańskich budynkach (lwy na przedprożu Dworu Artusa, hełm na wieży kościoła św. Jakuba a kamieniarkę portali na wschodniej elewacji przyziemia Katowni).
Do rozbiórki wałów w miejscu widocznym na archiwalnej fotografii przystąpiono 9 lipca 1895 r. W tym dniu przez Radę Miasta została wydana urzędowa zgoda na podpisanie wszelkich umów związanych z rozbiórką a firma Foerster z Kilonii przystąpiła do pracy.
Równolegle z pracami rozbiórkowymi ruszyła budowa nowego dworca kolejowego. Do połowy 1896 r. gotowy był już nowy układ torów i peronów, ukończono także prowizoryczny budynek dworcowy wzniesiony w konstrukcji szachulcowej. 1 sierpnia 1896 r. oddano go do użytku i wówczas przejął cały ruch pasażerski ze starszych dworców: południowego (Leegetor Bahnhof) i Bramy Wyżynnej (Hohe Tor Bahnhof), które zawiesiły funkcjonowanie. Wtedy też podjęto prace przy budowie nowego gmachu głównego dworca stałego, który do użytku oddano 30 października 1900 r.

Moja lokalizacja
Znajdź drogę