Fotografia wykonana w 1895 roku przedstawia proces rozbiórki wałów obronnych Gdańska oraz zasypywania fosy. Decyzja o rozbiórce wałów została podjęta już kilkanaście lat wcześniej i wynikała ona z prostego powodu. Rozwój techniki wojskowej a w szczególności artylerii spowodował że wały obronne przestały spełniać swoją pierwotną funkcje. Już w roku 1881 rozebrano Bramę św. Jakuba a fragmenty jej wystroju umieszczono w gdańskich budynkach (lwy na przedprożu Dworu Artusa, hełm na wieży kościoła św. Jakuba a kamieniarkę portali na wschodniej elewacji przyziemia Katowni).
Do rozbiórki wałów w miejscu widocznym na archiwalnej fotografii przystąpiono 9 lipca 1895 r. W tym dniu przez Radę Miasta została wydana urzędowa zgoda na podpisanie wszelkich umów związanych z rozbiórką a firma Foerster z Kilonii przystąpiła do pracy.
Równolegle z pracami rozbiórkowymi ruszyła budowa nowego dworca kolejowego. Do połowy 1896 r. gotowy był już nowy układ torów i peronów, ukończono także prowizoryczny budynek dworcowy wzniesiony w konstrukcji szachulcowej. 1 sierpnia 1896 r. oddano go do użytku i wówczas przejął cały ruch pasażerski ze starszych dworców: południowego (Leegetor Bahnhof) i Bramy Wyżynnej (Hohe Tor Bahnhof), które zawiesiły funkcjonowanie. Wtedy też podjęto prace przy budowie nowego gmachu głównego dworca stałego, który do użytku oddano 30 października 1900 r.