Widok z ulicy 3 Maja ( dawniej Promenade ) na Dworzec Główny w Gdańsku. Na pierwszym planie widzimy ochotniczych żołnierzy wojsk niemieckich zabezpieczających okolice dworca podczas tak zwanych „gorących miesięcy” spowodowanych decyzją Ententy w sprawie utworzenia WMG i odłączeniu go od Niemiec. Żołnierze ci to członkowie formacji Grenzschutz Ost stacjonującej w okolicznych fortach na Biskupiej Górce i Górze Gradowej.