Kościół św. Piotra i Pawła w Gdańsku przy ulicy Żabi Kruk jest historyczną farą Starego Przedmieścia. Zbudowany został w latach 1393-1516 i należy do grupy największych kościołów gotyckich Gdańsku. Już w roku 1436 przy świątyni powstała szkoła parafialna, znana z dobrego poziomu nauczania i ciesząca się dużą popularnością aż do początków XX wieku. W roku 1456 biskup kujawski erygował tu samodzielną parafię. Wśród proboszczów wyróżnili się wybitni przedstawiciele nauki, znani humaniści i teolodzy. Jan Walter z Chojnic-znakomity bibliofil, Tidemann Giese przyjaciel i doradca Mikołaja Kopernika późniejszy biskup chełmiński, Maurycy Ferber-znakomity dyplomata również wyniesiony do godności biskupiej, Bartłomiej Nigrinus -pedagog oraz inicjator dialogu ekumenicznego. Na uwagę zasługuje Kaplica Uphagenów z zachowanym epitafium w formie antycznej oraz rokokową drewnianą obudową. Cenna jest piękna kolekcja żyrandoli z XVII wieku uratowanych przed zniszczeniem. W prezbiterium trwa odtwarzanie barokowego ołtarza głównego w którym zamontowanych zostanie 60 % autentycznych detali, w tym barokowy obraz Niepokalanego Poczęcia NPM. W nawie północnej stalla renesansowa z XVII w.

Opis: www.piotripawel.diecezja.gda.pl
Archiwalna fotografia: fotopolska.eu