Widoczny na poniższym zdjęciu plac długo był wykorzystywany przez wojska choćby poprzez fakt przyległej doń, od zachodniej strony, budowli jaką była Nowa Zbrojownia, zwana też Małą Zbrojownią lub Nowym Arsenałem a zbudowaną przez Jerzego Strakowskiego w połowie XVII wieku (obecnie budynek ASP). W latach późniejszych (połowa XIX w.) od północnej strony placu wybudowano także koszary zwane Koszarami Wiebego (widoczne na zdjęciu), nazwanych tak od istniejącego obok Bastionu Wiebego (Wijbe, Wybe). Choć pierwotnie teren ten był wskazany na wybudowanie gazowni zasilającej w gaz, rejon Przedmieścia. Pod koniec XIX wieku plac nazwany został właściwą i nam współcześnie nazwą, czyli Placem Wałowym i wobec jego ograniczonych rozmiarów, przestał spełniać dotychczasową rolę placu dla wojsk a przyjął funkcję terenu zielonego. Wybudowano tu nawet fontannę a teren obsadzono drzewami. Plac, oprócz wymienionych wcześniej budowli, od południa jest zamknięty budynkiem Leihamt czyli miejskim lombardem a od wschodu pierzeją kamienic. Plac Wałowy jest też jednym z nielicznych miejsc w Gdańsku, niezmienionych od czasów jego powstania. Owszem znikł co prawda pomnik grenadierów a okoliczną zabudowę w większości niestety gryzie ząb czasu, ale sam układ jest jak na warunki gdańskie, zupełnie unikalny.

Znajdź drogę