Polski strażnik przy bramie drogowej(obecnie nie istnieje) Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Współczesne zdjęcie pokazuje zrekonstruowaną w 2009 r. bramę drogową.