Poniższe fotografie zostały wykonane z ulicy Toruńskiej. Poza widocznymi spichlerzami przy ulicy Chmielnej na zdjęciu widzimy również nietypową konstrukcje nawodną(po lewej stronie Motławy). Budynek ten był siedzibą klubu wioślarskiego VICTORIA.

W książce Jerzego Geberta „Z gdańskich boisk i stadionów” możemy przeczytać o tym klubie:

„… Polski Klub Wioślarski, który powołany został do życia na zebraniu inauguracyjnym w gmachu DOKP w roku 1922 … .

Spora liczba łodzi, dużo utalentowanej młodzieży (szczególnie po wchłonięciu sekcji wioślarskiej AZS-u) oraz doskonałe warunki treningowe na wodach Martwej Wisły i rozległych kanałach portu gdańskiego – sprawiły, że w bardzo krótkim czasie wioślarze polscy zaczęli dorównywać pozostałym gdańskim rywalom, a potem nawet ich przewyższać.

Swoja przystań wioślarze PKW mieli na tzw. Haku Polskim u zbiegu Motławy i Martwej Wisły.

Wyznaczała tam sobie rendez-vous niemal cała Polonia gdańska, szukająca odprężenia po pracy w sympatycznej i pełnej serdeczności atmosferze …

Przystań była gościnnym i przytulnym schroniskiem dla wszystkich przybywających z Polski łodzi, kajaków, żaglówek, motorówek i w ogóle wszystkiego, co potrafi unosić się na wodzie.”

Uwaga: Do przełączania się pomiędzy kompozycjami (przed/po) służą przyciski w prawym dolnym rogu.