Widoczny po lewej stronie zdjęcia ceglany budynek to dawne Koszary Wiebego (Wieben-Kaserne). Wybudowany zostały etapami (w latach 1859–1867 do lat 90. XIX wieku) i były największym kompleksem koszarowym w Gdańsku. Służyły przejściowo większości jednostek piechoty i grenadierów (do 10 kompanii, zwykle 2–3 bataliony) oraz jako biura administracji wojskowej. W latach 1920–1939 mieściły się tutaj biura miejskie. Po 1 IX 1939 ponownie koszary wojsk niemieckich, a od 1945 polskich. W 1957 roku koszary zostały przekazane administracji cywilnej, m.in. firmie Unimor, obecnie jest to siedziba urzędów (m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz Wyższej Szkoły Bankowej.