Widoczny po lewej stronie zdjęcia ceglany budynek to dawne Koszary Wiebego (Wieben-Kaserne). Wybudowany zostały etapami (w latach 1859–1867 do lat 90. XIX wieku) i były największym kompleksem koszarowym w Gdańsku. Służyły przejściowo większości jednostek piechoty i grenadierów (do 10 kompanii, zwykle 2–3 bataliony) oraz jako biura administracji wojskowej. W latach 1920–1939 mieściły się tutaj biura miejskie. Po 1 IX 1939 ponownie koszary wojsk niemieckich, a od 1945 polskich. W 1957 roku koszary zostały przekazane administracji cywilnej, m.in. firmie Unimor, obecnie jest to siedziba urzędów (m.in. Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych) oraz Wyższej Szkoły Bankowej.

Moja lokalizacja
Znajdź drogę