Widoczną na zdjęciu linie tramwajową planowano początkowo uruchomić już w roku 1914. Wybuch I Wojny Światowej wstrzymał jednak budowę i dopiero po zakończeniu konfliktu i okresie inflacji linia została otwarta w roku 1927. Wzdłuż linii tramwajowej wytyczono nową asfaltową drogę August Lenzeweg (obecna ul. Wosia Budzysza), która przejęła funkcję głównego ciągu komunikacyjnego, łączącego Stogi z Przeróbką. Dawny trakt komunikacyjny ciągiem ulicy Siennej stracił na znaczeniu i zaczął pełnić podrzędną rolę. Poprowadzenie linii tramwajowej spowodowało ożywienie tak Stogów, jak i Przeróbki. Doprowadzenie zaś tramwaju aż do plaży przybliżyło do Gdańska nowe, szczególnie malownicze tereny wypoczynkowo-kąpielowe.
W okresie poprzedzającym wybuch drugiej wojny światowej wymienia się na Stogach aptekę, piekarnię, cztery restauracje, zakład budujący łodzie, drogerię, sklepy mięsne, sześć sklepów kolonialnych. Większość sklepów i punktów usługowych zlokalizowana była wzdłuż ulic: Heidseestrasse (obecnie ul. Stryjewskiego) i Dammstrasse (Tamka).

Na historycznej fotografii widzimy tramwaje nr.4 kursujące z centrum na kąpielisko na Stogach. W tle widoczna jest wzniesiona w 1897  pierwsza świątynia oraz fragment nieistniejącego już dzisiaj cmentarza.

Opis na podstawie: Jantarowe Szlaki, R. XLVI, nr 1 (267), rok 2003