Zdjęcia przedstawiają zamek w Królewcu w roku 1930 i 1944. Pod koniec sierpnia 1944 roku brytyjskie lotnictwo dokonało bombardowania Królewca w wyniku którego praktycznie cały zamek uległ zniszczeniu. Bombardowania przetrwały głównie grube mury zewnętrzne których nie zdołał strawić pożar wywołany bombardowaniem. Dalsze zniszczenia nastąpiły w czasie zdobywania miasta przez Armię Czerwoną w kwietniu 1945.


W wyniku postanowień poczdamskich Królewiec został przyłączony do ZSRR, a w 1946 przemianowany na Kaliningrad. Pozostałości zamku mimo protestów studentów i intelektualistów, zostały na rozkaz Leonida Breżniewa wysadzone w powietrze w 1968 jako symbol pruskiego militaryzmu. W miejsce zamku powstaje Dom Sowietów, typowa komunistyczna budowla, przyszła siedziba partii komunistycznej. Jednak prace nie zostają ukończone – projektanci nie uwzględnili bowiem podziemi zamku i nowa budowla zapada się i przechyla, nie jest bezpieczna – w tym też stanie znajduje się do dziś.

Zadziwiające są koleje losu tego małego kawałka ziemi, przechodzącego z rąk do rok od tysiąca lat. Od państwa zakonników, poprzez lenno Rzeczpospolitej do europejskiego mocarstwa, które wchłonięte przez III Rzeszę zniknęło z mapy świata…
Patrząc na to jak dziś wygląda Kaliningrad możemy śmiało powiedzieć że Gdańsk po wojnie miał o wiele więcej szczęścia…

Archiwalne zdjęcia zamku: