Ulica Szklary (dawniej Scheibenrittergasse), widok w kierunku ulicy Szerokiej. Na dalszym planie widzimy ulicę Złotników. Przed wojną ulica ta była gęsto zabudowana z obu stron. Niestety w wyniku „wyzwalania” przez Armie Czerwoną Gdańska w 1945 praktycznie wszystkie kamienice poza jedną zostały zniszczone a w miejscu kamienic widocznych po lewej stronie dziś znajduje się Park Świętopełka.