Pięknie położona, posiadająca malownicze wieże Oleśnica, jest miejscem, które warto odwiedzić. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że Oleśnica jest miastem o bogatej przeszłości sięgającej XIII wieku. Upływający czas i zmienne losy pozostawiły po sobie ślady w architekturze miasta. W Oleśnicy znajduje się wiele zabytków, które wzbudzą zainteresowanie każdego miłośnika historii czy sztuki. Miejscem, które docenią wszyscy jest rynek, wraz z jego ozdobnymi kamieniczkami i ratuszem pochodzącym pierwotnie z XV wielu, lecz wielokrotnie potem niszczonym. Rynek został wytyczony po uzyskaniu przez Oleśnicę praw miejskich w 1255r. Był on dużym rynkiem, miał wymiary 140x70m. Odchodziło z niego 11 ulic – z narożników po dwie i trzy ulice z trzech pierzei. Tyle ulic odchodzących od rynku miały tylko znaczące ośrodki miejskie. Pierwsze domy mieszkalne wokół rynku były drewniane. Murowane kamienice z cegły pojawiły się w XV-XVIw. W wyniku pożarów miasta część z nich uległa zniszczeniu, część przebudowano na przełomie XIX i XXw. Kolejne zmiany nastąpiły w czasie odbudowy po zniszczeniach z 1945r. Dziś reprezentują wartości zabytkowe kamienice: Rynek 20,21,30,36,38,39,40,46 i 47.
Na zdjęciu Rynek w Oleśnicy, w tle wieża Bazyliki św. Jana Apostoła:


Opis do zdjęć: www.olesnica.pl